Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

მარინე ცომაია

ფილმოგრაფია

მხატვარი:

1989 – გიგა, ანგელოზი და სხვები
1989 – მწირი
1991 – ვირთხა

კოსტუმების მხატვარი:

1990 – ამხანაგ სტალინის მოგზაურობა აფრიკაში